Ostukorv: 0

Täiskasvanute kodukord

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine:
1.1. Treeningutega liitumiseks tuleb täita ära treeninglepingu, mille saab treeneri käest.
1.2. Treenitav kohustub tasuma igakuist treeningmaksu jooksva kuu 15-ks kuupäevaks.
1.3. Klubi treeningtasu näol on tegemist aastatasuga, mida on võimalik tasuda aastaringselt kuu kaupa osamaksetena ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a pikem haigus või trauma, millest tuleb klubile viivitamatult teada anda e-meili teel aadressile fchelios@fchelios.ee).
1.4. Kui treeningtasu ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus treenitavat treeningule või mängule mitte lubada.
1.5. Klubist lahkumise korral tuleb kahenädalase etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda kirjalikult e-meili teel fchelios@fchelios.ee .

2. Treeningud ja võistlused:
2.1. Treeningud toimuvad vastavalt treeninggrupile 2-4 korda nädalas.
2.2. Treeninguid ei toimu Jõuluvaheajal, Vabariigi aastapäeval 24.02, Suurel Reedel, Jaanipäeva ajal 23-26.06 ja suvevaheajal kuni 3 nädalat vastavalt paika pandud puhkusegraafikule.
2.3. Info trennide toimumise graafiku, asukohtade, vaheaegade, uudiste, teadete, kontaktandmete ja jalgpalliklubi tegemiste kohta on üleval klubi kodulehel www.fchelios.ee. Kui muudatus treeningute ajas toimub vähem kui 24 tundi enne plaanipärast treeningut, antakse sellest teada SMSi või telefoni teel.
2.4. Kõigil treenitavatel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest vastavalt nende võimetele.
2.5. Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.
2.6. Treeningutel ja võistlustel on kohustuslik käituda lugupidavalt enda, kaaslaste, vastaste ning treeneri suhtes.
2.7. Meeskonna ühtsuse huvides on tugevalt soovitatav osaleda treeningutel FC Heliose võistlus- või treeningvarustuses.
2.8. Treeningutel ja mängudel kohustub treenitav hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.
2.9. Treenitaval tuleb kinni pidada väljakute ja saalide sisekorra eeskirjadest, hoida puhtust ja korda.
2.10. Treenitavad vastutavad neile antud õppevahendite korrashoiu eest. Klubile kuuluvate esemete rikkumise või hooletu ümberkäimise korral kannab treenitav materiaalset vastutust.
2.11. Treeningul on treenitavad kohustatud täitma täpselt treeneri korraldusi ja näpunäiteid ning mitte segama kaaslasi.

4. Treenitava kohustused:
4.1. Treenitav usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.
4.2. Treenitav teavitab treenerit viivitamatult enda tervisliku seisundi muutumisest.
4.3. Probleemide ja arusaamatuste korral palume treenitaval teavitada treenerit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida.
Külasta meie kodulehte regulaarselt!

5. Treeneri kohustused:
5.1. Treener on kohustatud viima läbi kvaliteetseid treeninguid vastavalt klubi poolt ette antud suunistele järgides FC Heliose filosoofiat mängijate arendamiseks.
5.2. Treener on kohustatud olema treeningpaigas vähemalt 10 minutit enne treeningu algust.
5.3. Treener on kohustatud olema treeningutel positiivne ning tagama motiveeriva õhkkonna treeningute läbiviimisel.
5.4. Treener on kohustatud olema heaks eeskujuks treenitavatele.
5.5. Treener on kohustatud kasutama maksimaalselt enda teadmisi nii treeningutel kui ka võistlustel.