Ostukorv: 0

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital on avalik-õiguslik juriidiline isik, kelle tegevuse eesmärk on kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi ning kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

  • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte
  • loomingulisi ühendusi
  • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
  • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
  • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  • silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
  • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

Eesti Kultuurkapital on toetanud FC Heliose osalemist Poola turniiril Wroclaw Trophy 2016 ja  Helios ja Sõbrad (I etapp 24. november 2018, etapp II 26. jaanuar 2016) lasteturniiri korraldamist.

www.kulka.ee