Ostukorv: 0

Jalgpallikooli kodukord

1. Klubiga liitumine ja klubist lahkumine:
1.1. Treeningutega liitumiseks tuleb täita ära liitumisankeet FC Heliose kodulehel. Peale 4 nädala pikkust prooviaega (tasuta ning kehtib ainult grupitreeningutele) peab iga lapsevanem, kelle laps soovib liituda FC Heliose Jalgpallikooliga, täitma ära õppelepingu, mille saab treeneri käest.
1.2. Lapsevanem kohustub tasuma igakuist treeningmaksu jooksva kuu 15-ks kuupäevaks.
1.3. Klubi treeningtasu näol on tegemist aastatasuga, mida on võimalik tasuda aastaringselt kuu kaupa osamaksetena ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a pikem haigus või trauma, millest tuleb klubile viivitamatult teada anda e-meili teel aadressile fchelios@fchelios.ee).
1.4. Kui treeningmaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus noormängija treeningule või mängule mitte lubada.
1.5. Klubist lahkumise korral tuleb kahenädalase etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda kirjalikult e-meili teel fchelios@fchelios.ee .

2. Treeningud ja võistlused:
2.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele 2-4 korda nädalas.
2.2. Treeninguid ei toimu Jõuluvaheajal, Vabariigi aastapäeval 24.02, Suurel Reedel, Jaanipäeva ajal 23-26.06 ja suvevaheajal kuni 3 nädalat vastavalt paika pandud puhkusegraafikule.
2.3. Treeninguid viivad läbi Jalgpalli Liidu koolitusega treenerid.
2.4. Kõigil vanusegruppidel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest vastavalt nende võimetele.
2.5. Treeningult või mängult puudumise korral palun teavitada treenerit nii ruttu kui võimalik.
2.6. Treeningutel ja võistlustel on kohustuslik käituda lugupidavalt enda, kaaslaste, vastaste ning treeneri suhtes.
2.7. Meeskonna ühtsuse huvides on tugevalt soovitatav osaleda treeningutel FC Heliose võistlus- või treeningvarustuses.
2.8. Treeningutel ja mängudel kohustub noormängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega.
2.9. Jalgpallikooli õpilastel tuleb kinni pidada väljakute ja saalide sisekorra eeskirjadest, hoida puhtust ja korda.
2.10. Kui õpilasel on kaasas esemed, mis segavad treeningtööd, on treeneril need õigus ära võtta ning tagastada hiljem lapsevanemale või vastavalt treeneri ja õpilase vahelisele kokkuleppele.
2.11. Õpilased vastutavad neile antud õppevahendite korrashoiu eest. Koolile kuuluvate esemete rikkumise või hooletu ümberkäimise korral kannab õpilane (vanem) materiaalset vastutust.
2.12. Treeningul on õpilased kohustatud täitma täpselt treeneri korraldusi ja näpunäiteid ning mitte segama kaasõpilasi.

3. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängija:
3.1. Kõik noormängijad, kes on FC Heliose all registreeritud ENMV-le ning kellel on kehtiv EJL (Eesti Jalgpalli Liit) mängija litsents , on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud sellest varakult treenerile teatama, et saaks teha vastavad muudatused.
3.3. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel teise klubiga.

4. Lapsevanema kohustused:
4.1. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Saalitreeningutel puhtad jalanõud ning külmal ajal soojad riided (müts, buff, vahetusjalanõud jne.)
4.2. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla.
4.3. Lapsevanem teavitab treenerit viivitamatult lapse tervisliku seisundi muutumisest.
4.4. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse treeningutel ega võistlustel ning loobub nii enda kui teiste laste juhendamisest või kritiseerimisest. Lubatud on ergutada ja kiita.
4.5. Info trennide toimumise graafiku, asukohtade, vaheaegade, uudiste, teadete, kontaktandmete ja jalgpallikooli tegemiste kohta on üleval kooli kodulehel www.fchelios.ee. Kui muudatus treeningute ajas toimub vähem kui 24 tundi enne plaanipärast treeningut, antakse sellest teada SMSi või telefoni teel lapsevanemale.
4.6. Probleemide ja arusaamatuste korral palume lapsevanemal teavitada treenerit või klubi juhtkonda, et saaksime sellega kiiremas korras tegeleda ning üheskoos lahenduse leida.
Külasta meie kodulehte regulaarselt!

5. Treeneri kohustused:
5.1. Treener on kohustatud viima läbi kvaliteetseid treeninguid vastavalt klubi poolt ette antud suunistele järgides FC Heliose filosoofiat mängijate arendamiseks.
5.2. Treener on kohustatud olema treeningpaigas vähemalt 10 minutit enne treeningu algust.
5.3. Treener on kohustatud olema treeningutel positiivne ning tagama motiveeriva õhkkonna treeningute läbiviimisel.
5.4. Treener on kohustatud olema heaks eeskujuks nii oma kasvandikele kui ka vanematele.
5.5. Treener on kohustatud kasutama maksimaalselt enda teadmisi nii treeningutel kui ka võistlustel.