Ostukorv: 0

AS Eviko

EVIKO põhitegevuseks on ehitustööde peatöövõtt, projektijuhtimine, üldehitus- ja viimistlustööd ning restaureerimistööd. Nad pakuvad projekteerimise projektijuhtimist koos kompleksse projekteerimisega arhitektuursetest ja konstruktiivsetest lahendustest kuni tehnosüsteemideni. Projekteerimislahenduste väljatöötamisel kasutavad nad BIM ehk mudelprojekteerimist.

EVIKO omab märkimisväärselt suurt omajõudude struktuuri. Nende poolt omajõududega teostatavateks töödeks on müüritööd, betoonitööd, mullatööd, montaažitööd, plaatimistööd, krohvimistööd, maalritööd ja puusepatööd. Ettevõttes töötab kõrg- ja eriharidusega spetsialistide meeskond, kes on võimeline juhtima ehitusprojekte peatöövõtjana ning projektijuhina. Eviko ehitusobjektid asuvad üle kogu Eesti ja Soomes. Samuti on ettevõttel Saksamaa ehituskogemus Berliinis ja Bochumis.

EVIKO toetas FC Heliose noorte koduväljaku korrastamist. Nimelt on FC Heliose kasutada ja hooldada Veeriku Kooli staadion ja sealsed multifunktsionaalsed pallimängupuurid. Eviko ehitusettevõte aitas ehitusmaterjaliga ning selle transpordiga. Oleme väga tänulikud!

www.eviko.ee