FC HELIOS MTÜ ÕPPESTIPENDIUMI KONKURSITEADE

01.09.2017

 fc

MTÜ FC Helios kuulutab välja füsioteraapia õppestipendiumi konkursi.

Füsioteraapia õppestipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja omandama kõrgharidust Tartu Ülikoolis füsioteraapia erialal või rakenduslikku kõrgharidust Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis füsioterapeudi erialal.

Õppestipendiumi konkursil osalemiseks peab stipendiumitaotleja vastama järgmistele tingimustele:

  • Stipendiumitaotleja peab esitama tõendi kõrgkoolis õppimise ning õppevõlgnevuste puudumise kohta stipendiumi taotlemisel ning peale esimest poolaastat;
  • Stipendiumitaotleja peab kõrgkoolis õppima positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega päevases või tsükliõppes (bakalaureus) või tsükli- või avatud õppes (magister) ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses;
  • Stipendiumitaotleja peab kõrgkoolis õppima vähemalt bakalaureuse kolmandal kursusel;
  • Hoidma kõrgel stipendiumi määraja mainet kokkupuutel ajakirjanike ja jalgpallihuvilistega ning mitte tegema stipendiumi määraja huve kahjustavaid avaldusi.

Õppestipendiumi suurus pooleks õppeaastaks (01.09.2017-28.02.2018) on kuni 2100€ (Kaks tuhat ükssada eurot).
Avaldused konkursil osalemiseks palume saata hiljemalt 15. septembriks 2017.a. digiallkirjastatult e-postile: fchelios@fchelios.ee või aadressil: Ilmatsalu 3K, Tartu 51014.

Avalduses tuleb ära märkida:

  • Isiku- ja kontaktandmed, kõrgkooli nimi, pangakonto andmed ning kinnitus  stipendiumikonkursis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta.
  • Avaldusele lisaks tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.

FC Heliose stipendiumikomisjon võib vajadusel otsustada stipendiumi kandidaadid vestlusele kutsuda.